Otevřený turnaj i pro nečleny, nutno se přihlásit v klubovně u obsluhy.