Členské poplatky: 107-1307890217/0100

Roční příspěvek pro rok 2023                     2900Kč

(splatný do konce ledna daného roku, pokud člen neuhradí je zablokován na serveru ČGF)

Roční příspěvek pro juniory 2023              1500Kč

(dítě, které v daném roce nedosáhne 18tilet věku)

(Vstupní členské příspěvky se ruší)