Hrací příspěvky (green fee, platí nečleni klubu Krásný Dvůr)

se platí před hrou v klubovně Červená hájenka obsluze hřiště.

Členské a roční příspěvky

se hradí na klubový účet nebo v klubovně.

 

Číslo bankovního účtu: 107-1307890217/0100 Komerční Banka a.s.